Dịch vụ đang cập nhật

Nếu bạn không phải là một chuyên gia chụp ảnh thì việc kết hợp và sáng tạo ra các bức ảnh đẹp quả thật là rất khó.

Tự chụp ảnh sản phẩm sẽ như thế nào?

  • Hình ảnh sản phẩm chụp không đồng bộ
  • Chất lượng hình ảnh kém (nếu không có máy ảnh chất lượng cao)
  • Phải đầu tư thêm về phông nền, dụng cụ decor, đèn chụp…
  • Hậu kì ảnh sản phẩm sẽ gặp khó khăn
  • Sẽ khó để tạo nên từng concept phù hợp cho sản phẩm